ایران. 12 فروردین 1358.

جمهوری اسلامی ایران........آری

 

 

مصر.12ژوئن 2012.

 محمد مرسی......................آری

.

.

...........

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
سوشیانت

درود هالا میگیم مصر کلا عربند و فرقی نداره کی بیاد کی بره ما چرا؟یکی نیست از ما بپرسهع نونتون کم بود ابتون کم بود خوشی زده بود زیر دلتون انقلاب کردین ای بابا بگذریم من چنین حرفی نزدم و نگفتم چنین خواستی دارید در حیته اختیار بنده نیست که دخالت امور شخصیتون کنم این حرف یزنم تنها گفتم یه موقثع این سخن بیان نشه چون برخورد مناسبی نمیبینید و بهه پای دین زرتشتی میزارید اونجا یه مکان رسمیه که دولت روش زیاد چشم داره و بدجور زیر زربینه و اونا در برخورد با چنین افرادی خشمگین میشن و نگرانند که نکنه دست نشاده باشه که البته کم هم نبوده از این دست نشانده ها چند سال پیش یه موبد به جرم سدره پوشی گرفتند که هنوز هم نا پیداست به هر روی پوزش قصد دخالتی نداشتم و هالا مگه بده زرتشتی بودن؟[چشمک]یا شدن؟>[لبخند]