من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

.

.

.

تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق

هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم

.

.

 

 

/ 3 نظر / 52 بازدید
تاريخ جهان و تقويم تاريخ

[متفکر]

تاريخ جهان و تقويم تاريخ

[خمیازه]