الهه مهـــــــــــــــــــر

 
برف
نویسنده : الهه’ مهــــــــــــر - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
 

برف می بارد و طفلان ، همه شاد

برف می بارد و یاران همه مست

سینه ریز الماس ، از گلوی فلک پیر گسست


قند می ساید ،  به سر تازه عروسان دیار من و تو 

بر سر شهر  من و کوی من و برزن من

شده پر برف همه دامن من

برف می بارد و هر دانه برف

پیک خوشبختی هاست

ای فلک قند بسای


بر سر این همه عاشق ، که در این شهر قشنگ

ره دل می پویند

و من از دیدن برف

یاد آن یار ز کف رفته زدل می بینم

که مرا دست بدست

به همه کوچه و پس کوچه ی شهر

می کشید از پی دل خرم و مست

..........................................

...............................

.....................