الهه مهـــــــــــــــــــر

 
!!!!!!!!!!!!!
نویسنده : گردآفرید - ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۳
 

.

اگر گناه نمی کردید، خداوند خلقی دیگر می آفرید، تا کناه کنند و بیامرزدشان.         

                                                                 "رسول اکرم"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 
 
صرفا جهت اطلاع
نویسنده : گردآفرید - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٢
 

 

مصلای بزرگ امام خمینی

۲۴-۱۴ اردیبشت ماه

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


 
 
اختیار
نویسنده : گردآفرید - ساعت ٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٤
 

 

 

بر من قلم قضـــا چو بــی من راننــــــد

پس نیک و بدش زمـــن چـــرا می دانند

 

دی بی من و امروز چو دی بی من و تو

فردا به چــه حجتم به داور خواننـــــــــد